Untitled Document

Finančna določila

 FINANČNA DOLOČILA za sezono 2017/18   
sprejeto na seji IO ZKTS 10. 1. 2017.

  ZNESEK
1. ČLANARINA (poravna jo trener)  
 • Prva članarina ob včlanitvi
30,00€
 • Podaljšanje članstva (če je plačana članarina za 2016/2017)
20,00€
   
2. TAKSE ZA PRIDOBITEV TRENERSKEGA KARTONA  
 • Liga Nova KBM - 1. moška SKL
150,00€
 • 2. moška SKL in 1. ženska SKL
70,00€
 • 3. moška SKL
40,00€
 • 4. moška SKL
0,00€
 • karton veljaven za vodenje moške/ženske ekipe U19 in U17
40,00€
 • karton veljaven za vodenje moške/ženske ekipe samo U19
30,00€
 • karton veljaven za vodenje moške/ženske ekipe samo U17
20,00€
 • karton veljaven za vodenje moške/ženske ekipe U15 in U13*
20,00€
 • karton veljaven za vodenje moške/ženske ekipe U11 in U9 *
20,00€
*Taksa bo obračunana le za trenerje, ki ne izpolnjujejo vseh predpisanih pogojev za pridobitev trenerskega kartona v tej starostni kategoriji!  Trenerski karton se izda na naziv ekipe/kluba in na ime trenerja.
**Taksa je veljavna le za pravočasno (Člani, U19, U17, U15, U13 do 10. 9. 2017 / U11, U9 do 1. 12. 2017) oddane zahtevke za karton, po tem datumu je taksa 50% višja od osnovne.
Za vložene zahtevke pred začetkom sezone bo klubom za plačilo TAKSE poslan račun, za vložene zahtevke med sezono pa so klubi dolžni ustrezni znesek vplačati na TRR ZKTS št.  SI56 0205 9009 0358 303 pri NLB d.d. Ljubljana, pred izdajo kartona (kot predplačilo) in potrdilo o vplačilu priložiti k vlogi oziroma k Zahtevku za pridobitev trenerskega kartona.  Za vplačan znesek (predplačilo) bo vplačniku poslan račun.
   
3. PRISTOJBINE zaradi neizpolnjevanja pogojev za potrditev licence:  
 • trenerji članskih ekip 1. in 2. SKL, ki nimajo udeležbe na obveznem seminarju
500,00€
 • trenerji članskih ekip 3. SKL in za ekipe mlajših od U19 do U9, ki nimajo udeležbe na obveznem seminarju
300,00€
Nepopolna trenerska izobrazba oz. usposobljenost za trenerje ekip:   
 • Člani 1. SKL
3.000,00€
 • Člani 2. SKL in Članice 1. SKL
1.000,00€
 • Člani 3. SKL
500,00€
 • mladi U19 in U17
500,00€
 • mladi U15, U13, U11 in U9
400,00€
TUJI DRŽAVLJANI - zahtevana izpolnitev pogojev iz 17. člena neizpolnjevanje pogoja »rezultat«
 • moške ekipe
3.000,00€
 • ženske ekipe
1.500,00€
Znesek  za »pristojbino« mora biti vplačan  pred izdajo trenerskega kartona (kot predplačilo) in potrdilo o vplačilu priložiti k vlogi »Zahtevek za pridobitev trenerskega kartona«.  Za vplačan znesek (predplačilo) bo vplačniku poslan račun.
   
4. KLINIKE IN SEMINARJI  
 • Člani 250 € s popustom 30% za prijave in plačila do 9. 9. 2017, polna cena 300 €
 • Vodje mlajših brezplačno s popustom 100% za prijave in plačila do 20. 5. 2017, polna cena 150 €
 • U19, U17 150 € s popustom 30% za prijave in plačila do 20. 5. 2017, polna cena 215 €
 • *U15, U13 105 € s popustom 30% za prijave in plačila do 20. 8. 2017, polna cena 150 €
 • *U11, U9 105 € s popustom 30% za prijave in plačila do 20. 8. 2017, polna cena 150 €
 • Paket vseh klinik, ki šteje za licenco 500 €, mora biti vplačan v enkratnem znesku do 20. 5. 2017. Velja samo za eno osebo in ni prenosljiv.
 • Paket poslušalec klinik, ne šteje za licenco 300 €, vključuje poslušanje vseh klinik in mora biti vplačan v enkratnem znesku do 20. 5. 2017. V ceno niso vključena darila, hrana, bivanje. Velja samo za eno osebo in ni prenosljiv.

* v primeru, da je to druga klinika v isti sezoni, je cena s 30% popustom 70 €, za pravočasna plačila, polna cena pa je 100 €. (velja samo za kliniki U15, U13 in U11, U9) 
**Tisti, ki bi sodelovali na kliniki in je ne potrebujejo za licenco imajo 70% popust. V ceno niso vključena darila, hrana, bivanje.
***ČLANSKA KLINIKA JE ZA VODJE MLADINSKIH POGONOV, KI NE BODO POTREBOVALI LICENCE ZA ČLANSKO EKIPO 70 € (VKLJUČENA HRANA IN BIVANJE, KER JE TO NJIHOVA 3. KLINIKA)

   
5. RAZNO
Prva članska izkaznica je ob ustrezno izpolnjenem obrazcu, plačilu članarine in posredovani fotografiji BREZPLAČNA.
Izdelava duplikata kartice in administrativni stroški  5 €
V kolikor se trener prijavi na seminar, katerega se nato ne udeleži, se mu poleg ostalih postavk zaračuna pred izdajo naslednje licence 50 €, seminar oz. klinika pa se mu NE upošteva.
   
6. KONTROLA
Kontrolo trenerskega kartona na ligaških tekmovanjih SKL-slovenskih košarkarskih ligah bo opravil tehnični komisar oz. prvi sodnik in bo o tem poročal Vodstvu tekmovanja;  pristojno vodstvo tekmovanja /komisar lige/ bo kršiteljem izrekalo kazni v skladu z disciplinskimi določbami veljavnih Tekmovalnih propozicij KZS.

                           
Ljubljana,  10. 1. 2017

ZDRUŽENJE KOŠARKARSKIH TRENERJEV SLOVENIJE
I Z V R Š N I  O D B O R