Untitled Document

ŠPORTNI PSIHOLOG

Podpora vrhunskim dosežkom je ekipa športnih psihologov, ki športnikom nudi strokovno podporo pri izboljšanju psihološke pripravljenosti in jim s tem omogoča doseganje svojega potenciala. Sestavljajo jo športni psihologi mag. Aleš Vičič, Blaž Zagorc in Andreja Holsedl. Delujejo pod vodstvom mag. Aleša Vičiča, ki ima šestnajst let praktičnih izkušenj na področju športne psihologije. Sodelovali so že z več kot 350 različnimi športniki in trenerji iz več kot 30 športnih panog, od mladinskega do vrhunskega nivoja. Na KZS delujejo kot zunanji strokovni sodelavci. Enkrat mesečno bodo odgovorili na vaša vprašanja. Vse, kar vas zanima nam pošljite na info@kosarkarski-trenerji.com

POGLEJTE TUDI 1. VPRAŠANJE

POGLEJTE TUDI 2. VPRAŠANJE

POGLEJTE TUDI 3. VPRAŠANJE

POGLEJTE TUDI 4. VPRAŠANJE

POGLEJTE TUDI 5. VPRAŠANJE

POGLEJTE TUDI 6. VPRAŠANJE

POGLEJTE TUDI 7. VPRAŠANJE

8. vprašanje

Kaj lahko naredi trener, če …

Lep pozdrav vsem, kot uvod v junijsko kliniko smo pripravili prispevek v katerem opisujemo način razmišljanja pri iskanju rešitev za najrazličnejša psihološka stanja pri igralcih in ekipi. Kljub temu, da vemo da idealni osebnostni lik trenerja ne obstaja se ob iskanju informacij ''Kakšen je dober trener'' na internetu še vedno ujamemo v pakete razmišljanj, ki nas bodisi vodijo v osebnostne značilnosti, ki naj bi jih imeli (»Caring, patience, fun, consistent, committed, reliable« ) ali  v cilje, ki naj bi jih dosegli (»a good coach get their athletes to believe in themselves!«) ali pa preprosto le v zavedanje kako pomembno vlogo imamo (»A coach will impact more young people in a year, than the average person does in a lifetime«). A vendarle se za zabavnimi, čutečimi, entuziastičnimi trenerji, ki skrbijo za dosego takšnih in drugačnih ciljev skrivajo spretnosti, ki se jih moramo naučiti.

Naloga trenerja je vsestranska skrb za svoje igralce, trener načrtuje in izvaja proces treninga,  in razvija igralce, da so vedno boljši in skuša poskrbeti, da bo vsak dal svoj delež k ekipi in jo s tem pripeljal bližje zmagi. V literaturi lahko najdemo veliko lastnosti, ki so za trenerja zaželene: emocionalna stabilnost, čustvena samokontrola, realističnost, odločnost, strokovnost, objektivnost, vztrajnost, samozavest itd. Vse so zaželene zato, ker se povezujejo z boljšimi trenerskimi vedenji in prijemi.

Da trener vedno opravi svojo nalogo ni najlažje, saj se situacije v katerih se trener s svojo ekipo znajde zelo razlikujejo – ekipi gre dobro / ekipa igra kolektivno slabo / igralec je naredil napake / ekipa igra nepomembno tekmo / ekipa igra finale / polovica ekipe ima kup obveznosti v šoli  in še bi lahko naštevali. Te situacije pomembno vplivajo na že tako drugačne psihološke značilnosti posameznikov in moštev. Vsak trener ima v svoji ekipi kakšnega igralca, ki ga je težko voditi, pa kakšnega preveč impulzivnega, preveč tihega, boječega, nesamozavestnega, kakšnega ki je preveč podvržen tremi, kakšnega, ki je premalo ambiciozen, kakšnega egoističnega, kakšnega nemotiviranega itd. Trener ima torej pri svojem delu cel kup dejavnikov, ki jih mora upoštevati in na njihovi podlagi prilagajati svoje delo: značilnosti situacije  v kateri je ekipa, značilnosti situacije v kateri je posameznik, trajne psihološke značilnosti posameznikov, splošno stanje v ekipi, trenutne psihološke značilnosti tima in posameznikov.

Ko razmišljamo o možnih prijemih in intervencijah, ki jih ima trener se najlažje opremo na vse delovne naloge, ki jih trener opravlja:

  • Načrtovanje treningov, izbira nalog in vaj
  • Postavljanje in vzdrževanje pravil in norm obnašanja, postavljanje strukture dela
  • Logistično usklajevanje
  • Izvajanje treningov
  • Vodenje procesa treninga, razporejanje igralcev, skrb za pavze itd.
  • Komuniciranje s starši in njihovo vodenje
  • Komuniciranje s klubom
  • Komuniciranje z igralci izven procesa treninga
  • Podajanje navodil in povratnih informacij znotraj treninga in tekem

Kljub temu, da ima trener t. 'športni in košarkarski kurikulum', ki mu skozi trening proces sledi, pa ga vsak trener izvede malo drugače. Znotraj vsake delovne naloge lahko svoje vedenje spreminja in prilagaja tako, da bo dosegel cilje, ki jih želi. S svojim vedenjem na kateri koli izmed postavljenih delovnih nalog namreč dolgoročno in kratkoročno vpliva na pojav določenih vedenj, na najrazličnejše mišljenjske vzorce, skrbi za razvoj vrednot in tako poskrbi, da bi nesamozavesten postal bolj samozavesten, težavno vodljiv bolj vodljiv, nemotiviran bolj motiviran itd.

V kolikor se trener teh svojih postopkov, prijemov, strategij zaveda jih dokazano tudi lažje uporablja pri svojem delu in prilagaja ter išče rešitve.  Za pestrost rešitev pa seveda najprej trener potrebuje veliko količino košarkarskega znanja, poznavanje principov treninga, različnih vaj ter načinov treniranja, imeti mora čim več komunikacijskih in socialnih ter vodstvenih spretnosti, imeti mora lastne strategije spoprijemanja s stresom, biti odprt za spreminjanje lastnih nekoristnih vzorcev razmišljanja ali vedenja itd. Na trenerskih klinikah si ta znanja izmenjujete in dograjujete in že se veselimo vaših letošnjih trenerskih strategij, ki jih boste podelili s svojim kolegi.