Untitled Document

V znanju je moč

     FINANČNA DOLOČILA za sezono 2016/17   
sprejeto na seji IO ZKTS 14. 03. 2016.

1. ČLANARINA   (poravna jo trener)
30  €   znaša PRVA članarina  (pri včlanitvi v ZKTS)
20  €   znaša pri PODALJŠANJU članstva  (pri plačani članarini 2015/16)

2. TAKSA  za pridobitev TRENERSKEGA KARTONA 

A   karton veljaven za vodenje moške/ženske ČLANSKE ekipe  kluba:

Liga Nova KBM – 1. moška SKL 

150 €

2. moška SKL in  1. ženska SKL 

 70 €

3. moška SKL

 40 €

karton veljaven samo za vodenje 4. moške SKL in 
2. ženske SKL  (trener mora biti član ZKTS)

   0 €

B  karton veljaven za vodenje moške/ženske ekipe U19 in U17             40 €
C  karton veljaven za vodenje moške/ženske ekipe samo U19               30 €
D  karton veljaven za vodenje moške/ženske ekipe samo U17               20 €        
E *  karton veljaven za vodenje moške/ženske ekipe U15 in U13           20 €
F *  karton veljaven za vodenje moške/ženske ekipe U11 in U9             20 €

*Taksa bo obračunana le za trenerje, ki ne izpolnjujejo vseh predpisanih pogojev za pridobitev trenerskega kartona v tej starostni kategoriji!
Trenerski karton se izda na naziv ekipe/kluba in na ime trenerja.

Za vložene zahtevke pred začetkom sezone bo klubom za plačilo TAKSE poslan račun, za vložene zahtevke med sezono pa so klubi dolžni ustrezni znesek vplačati na TRR ZKTS št.  SI56 0205 9009 0358 303 pri NLB d.d. Ljubljana, pred izdajo kartona (kot predplačilo) in potrdilo o vplačilu priložiti k vlogi oziroma k Zahtevku za pridobitev trenerskega kartona.  Za vplačan znesek (predplačilo) bo vplačniku poslan račun.

3. PRISTOJBINE zaradi neizpolnjevanja pogojev za potrditev licence:
*  za trenerje ekip ČL-člani  1. in 2. SKL  zaradi neudeležbe na obveznem licenčnem seminarju ZKTS znaša skupaj  =    750  €; (kotizacija-250 € in kazen 500 €).      
*   za trenerje ekip  ČL-člani 3. SKL in za ekipe mladih /od U19 do U9/  za neudeležbo na 1-enem licenčnem seminarju ZKTS  oz. 1-manjkajoči seminar se vplača znesek kotizacije in denarno kazen v višini 250 €.
*   nepopolna trenerska izobrazba za trenerje ekip:     
ČL-člani 1. SKL  =   1.000  €,                ČL-člani 2. SKL  =  500 €,                  
ČL-člani 3. SKL  in  mladi U19 in U17   =   500  €    in
mladi U15, U13, U11 in U9   =   400  €.

*   trener TUJ DRŽAVLJAN – zahtevana izpolnitev pogojev iz 17. člena;
neizpolnjevanje pogoja »rezultat« se lahko finančno ovrednoti  in to za:            
a)  moške ekipe = 2.000 €               b)  ženske ekipe =   1.000 €.
Znesek  za »pristojbino« mora biti vplačan  pred izdajo trenerskega kartona (kot predplačilo) in potrdilo o vplačilu priložiti k vlogi »Zahtevek za pridobitev trenerskega kartona«.  Za vplačan znesek (predplačilo) bo vplačniku poslan račun.

4. KLINIKE IN SEMINARJI

  • Člani 250 € s popustom 30% za prijave in plačila do 9. 9. 2016, polna cena 300 €
  • Vodje mlajših 105 € s popustom 30% za prijave in plačila do 3. 6. 2016, polna cena 150 €
  • U19, U17 150 € s popustom 30% za prijave in plačila do 10. 6. 2016, polna cena 215 €
  • *U15, U13 105 € s popustom 30% za prijave in plačila do 2. 9. 2016, polna cena 150 €
  • *U11, U9 105 € s popustom 30% za prijave in plačila do 26. 8. 2016, polna cena 150 €
  • Paket vseh klinik, ki šteje za licenco 600 €, mora biti vplačan v enkratnem znesku do 3. 6. 2016. Velja samo za eno osebo in ni prenosljiv.
  • Paket poslušalec klinik, ne šteje za licenco 300 €, vključuje poslušanje vseh klinik in mora biti vplačan v enkratnem znesku do 3. 6. 2016. V ceno niso vključena darila, hrana, bivanje. Velja samo za eno osebo in ni prenosljiv.

* v primeru, da je to druga klinika v isti sezoni, je cena s 30% popustom 70 €, za pravočasna plačila, polna cena pa je 100 €. (velja samo za kliniki U15, U13 in U11, U9)
**Tisti, ki bi sodelovali na kliniki in je ne potrebujejo za licenco imajo 70% popust. V ceno niso vključena darila, hrana, bivanje.

***ČLANSKA KLINIKA JE ZA VODJE MLADINSKIH POGONOV, KI NE BODO POTREBOVALI LICENCE ZA ČLANSKO EKIPO 70 € (VKLJUČENA HRANA IN BIVANJE, KER JE TO NJIHOVA 3. KLINIKA)

5. RAZNO
Prva članska izkaznica je ob ustrezno izpolnjenem obrazcu, plačilu članarine in posredovani fotografiji BREZPLAČNA.
Izdelava duplikata kartice in administrativni stroški  5 €
V kolikor se trener prijavi na seminar, katerega se nato ne udeleži, se mu poleg ostalih postavk zaračuna pred izdajo naslednje licence 50 €, seminar oz. klinika pa se mu NE upošteva.

6. KONTROLA
Kontrolo trenerskega kartona na ligaških tekmovanjih SKL-slovenskih košarkarskih ligah bo opravil tehnični komisar oz. prvi sodnik in bo o tem poročal Vodstvu tekmovanja;  pristojno vodstvo tekmovanja /komisar lige/ bo kršiteljem izrekalo kazni v skladu z disciplinskimi določbami veljavnih Tekmovalnih propozicij KZS.
                            
Ljubljana,  14. 03. 2016

ZDRUŽENJE KOŠARKARSKIH TRENERJEV SLOVENIJE
I Z V R Š N I  O D B O R