Untitled Document

Finančna določila

 FINANČNA DOLOČILA za sezono 2019/20  
sprejeto na seji IO ZKTS 9. 4. 2019.

 

ZNESEK

1. ČLANARINA (poravna jo trener)

 

 • Prva članarina ob včlanitvi in če ni plačana članarina za 2018/2019

30,00€

 • Podaljšanje članstva (če je plačana članarina za 2018/2019)

20,00€

 

 

2. TAKSE ZA PRIDOBITEV TRENERSKEGA KARTONA

 

 • Liga Nova KBM - 1. moška SKL

150,00€

 • 2. moška SKL in 1. ženska SKL

90,00€

 • 3. moška SKL

70,00€

 • 4. moška SKL

0,00€

 • karton veljaven za vodenje moške/ženske ekipe U19 in U17

70,00€

 • karton veljaven za vodenje moške/ženske ekipe samo U19

50,00€

 • karton veljaven za vodenje moške/ženske ekipe samo U17

40,00€

 • karton veljaven za vodenje moške/ženske ekipe U15 in U13

40,00€

 • karton veljaven za vodenje moške/ženske ekipe U11 in U9 

30,00€

**Taksa je veljavna le za pravočasno (Člani, U19, U17, U15, U13 do 1. 9. 2019 / U11, U9 do 1. 12. 2019) oddane zahtevke za karton, po tem datumu je taksa 50% višja od osnovne.

Za vložene zahtevke pred začetkom sezone bo klubom za plačilo TAKSE poslan račun, za vložene zahtevke med sezono pa so klubi dolžni ustrezni znesek vplačati na TRR ZKTS št.  SI56 0205 9009 0358 303 pri NLB d.d. Ljubljana, pred izdajo kartona (kot predplačilo) in potrdilo o vplačilu priložiti k vlogi oziroma k Zahtevku za pridobitev trenerskega kartona.  Za vplačan znesek (predplačilo) bo vplačniku poslan račun.

 

 

3. PRISTOJBINE zaradi neizpolnjevanja pogojev za potrditev licence:

 

 • trenerji članskih ekip 1. in 2. SKL, ki nimajo udeležbe na obveznem seminarju

700,00€

 • trenerji članskih ekip 3. SKL in za ekipe mlajših od U19 do U9, ki nimajo udeležbe na obveznem seminarju

500,00€

 • neizpolnjevanje pogoja dodatne aktivnosti za licenco (3. SKL, U19 do U9)

300,00€

 • neizpolnjevanje pogoja dodatne aktivnosti za licenco (1. SKL, 2. SKL)

400,00€

Nepopolna trenerska izobrazba oz. usposobljenost za trenerje ekip: 

 

 • Člani 1. SKL

3.000,00€

 • Člani 2. SKL in Članice 1. SKL

1.000,00€

 • Člani 3. SKL

500,00€

 • mladi U19 in U17

500,00€

TUJI DRŽAVLJANI - zahtevana izpolnitev pogojev iz 17. člena neizpolnjevanje pogoja »rezultat«

 • moške ekipe

5.000,00€

 • ženske ekipe

2.000,00€

Znesek  za »pristojbino« mora biti vplačan  pred izdajo trenerskega kartona (kot predplačilo) in potrdilo o vplačilu priložiti k vlogi »Zahtevek za pridobitev trenerskega kartona«.  Za vplačan znesek (predplačilo) bo vplačniku poslan račun.

 

 

4. KLINIKE IN SEMINARJI

 

 • Člani 270 € s popustom 30% za prijave in plačila do 25. 5. 2019, polna cena 385 €**
 • Vodje mlajših brezplačno s popustom 100% za prijave  do 20. 8.  2019
 • U19, U17 150 € brezplačno s popustom 100%  za prijave do 20. 8. 2019
 • U15, U13 105 € brezplačno s popustom 100% za prijave do 20. 8. 2019
 • U11, U9 105 € brezplačno s popustom 100%  za prijave  do 15. 10. 2019
 • prepozna ali nepopolna prijava na brezplačno kliniko 100 €.
Zaposleni in s.p., ki se ob prijavi na kliniko ne registrirajo v sistem: prijave.olympic.si – 300

**Trenerji mlajših, ki ne bodo vodili članskih ekip se lahko klinike udeležijo po ceni 100 €. (V ceno ni vključeno bivanje, prehrana in darila)
***ČLANSKA KLINIKA JE ZA VODJE MLADINSKIH POGONOV, KI NE BODO POTREBOVALI LICENCE ZA ČLANSKO EKIPO  100 € (VKLJUČENA HRANA IN BIVANJE, KER JE TO NJIHOVA 3. KLINIKA)

 

 

5. RAZNO
Prva članska izkaznica je ob ustrezno izpolnjenem obrazcu, plačilu članarine in posredovani fotografiji BREZPLAČNA.
Izdelava duplikata kartice in administrativni stroški  5 €
V kolikor se trener prijavi na seminar, katerega se nato ne udeleži, se mu poleg ostalih postavk zaračuna pred izdajo naslednje licence 50 €, seminar oz. klinika pa se mu NE upošteva.

OBRAVNAVA PRIDOBITVE TEKMOVALNEGA KARTONA ALI USPOSOBLJENOSTI ZA TUJEGA DRŽAVLJANA - 50,00 €

KNJIGA KOŠARKARSKE VAJE OD A DO Ž (Dejan Čikić) – 28,00 €
KNJIGA KOŠARKA V OBDOBJU OSNOVE ŠOLE – 28,00 €
USB KLJUČEK Z ENO OD KLINIK – 36,00€
TRENERSKA TABLA ZKTS – 30,00€
TRENERSKI ROKOVNIK – 15,00€