Untitled Document

V znanju je moč

Tabela

        RAZPISI ZA POSAMEZNE TEČAJE SLEDIJO. 

POZOR! 

Vsi tisti, ki imajo diplomo z nazivom TRENER MLADIH, ki je bila izdana v letih 2000 do 2011 in imajo navedeno (pomotoma) prvo stopnjo usposobljenosti se lahko prijavijo na prvi tečaj za naziv TRENER MLADIH, ki bo razpisan v letu 2017. Na osnovi tega jih lahko vnesemo v ŠPAK in jim v ŠPAK-u vpišemo drugo stopnjo usposobljenosti, hkrati pa izdamo diplomo na kateri bo tudi pisalo, da imajo dejansko priznano drugo stopnjo usposobljenosti. Stroški prijave, vnosa v ŠPAK in izdelave diplome znašajo 10 EUR.

 

Untitled Document TEČAJI IN USPOSABLJANJA ZA NAZIVE

6. 4. 2017
Objavljamo razpis za usposabljanje za naziv "Trener mladih". Obenem pa vas obveščamo, da v sezoni 2017/2018, NE BO MOŽNO več pridobiti začasne licence, če ne boste imeli naziva vsaj Trener mladih. Iz pristojnih organov, smo namreč dobili obvestilo, da to ni v skladu z zakonom o športu. Kršitelje v primeru obiska z inšpektorata čakajo visoke kazni. Prosimo vas, da že sedaj načrtujete trenerski kader za naslednjo sezono in poskrbite, da bodo trenerji ustrezno usposobljeni. 

Vsi tisti, ki imajo diplomo z nazivom TRENER MLADIH, ki je bila izdana v letih 2000 do 2011 in imajo navedeno (pomotoma) prvo stopnjo usposobljenosti se morajo prijaviti na tečaj za naziv TRENER MLADIH Na osnovi tega jih lahko vnesemo v ŠPAK in jim v ŠPAK-u vpišemo drugo stopnjo usposobljenosti, hkrati pa izdamo diplomo na kateri bo tudi pisalo, da imajo dejansko priznano drugo stopnjo usposobljenosti. Stroški prijave, vnosa v ŠPAK in izdelave diplome znašajo 10 EUR.

Trener košarke mladih

Termini: 26.5. - 24.6.2017

Koordinator: Martin Tuš

Trajanje: 130

Število razpisanih mest: 50

Število prostih mest: 50


Opis:

PRIREDITELJ

Košarkarska zveza Slovenije kot nosilec usposabljanja in Fakulteta za šport kot izvajalec usposabljanja.

KRAJ

Tečaj bo izveden v prostorih Fakultete za šport, Gortanova ulica 22, 1000 Ljubljana. O točni prostorski razporeditvi bodo prijavljeni kandidati obveščeni nekaj dni pred pričetkom usposabljanja.

TRAJANJE USPOSABLJANJA

Usposabljanje bo izvedeno v obdobju od 26.5. – 24.6.2017. Podrobnejše informacije o poteku usposabljanja boste našli v URNIKU.

VODJA USPOSABLJANJA

Strokovni vodja usposabljanja in tečaja je dr. Frane Erčulj.

NAMEN IN CILJ USPOSABLJANJA

Namen usposabljanja je seznaniti tečajnike s vsebino in metodiko učenja in treniranja košarke v starostnih kategorijah najmlajših, mlajših in starejših dečkov in deklic v košarkarskih klubih, košarkarskih šolah in košarkarskih krožkih osnovnih šol, usposobiti tečajnike za organiziranje, načrtovanje, vodenje in nadzor procesa treniranja moštev najmlajših, mlajših in starejših dečkov in deklic.

POGOJI DOKONČANJA

Kandidat mora za dokončanje usposabljanja opraviti:

 1. teoretični izpit iz vseh splošnih predmetov,
 2. izpit iz tehnične priprave, izpit iz taktične priprave, izpit iz pravil,
 3. kandidat mora opraviti nadzorovano prakso v predpisanem obsegu kot pomočnik trenerja v klubu, košarkarskem krožku ali košarkarski šoli, voditi mora dnevnik dela ter predložiti potrdilo kluba in mnenje mentorja.
 4. Uspešno ocenjena seminarska naloga katere temo določi strokovni vodja usposabljanja.

Kandidate se pri izpitu oceni z ocenami od 1 do 10, pri seminarski nalogi ter praksi pa z opravil/ni opravil. Po uspešno opravljenih vseh obveznostih kandidat pridobi naziv Trener košarke mladih.Kandidati morajo usposabljanje zaključiti najkasneje v roku treh (3) let od vpisa, posamezen izpit pa lahko opravljajo največ tri (3) krat.

PRIDOBLJENE KOMPETENCE: Kandidati bodo po opravljenih vseh obveznostih prejeli diplomo o strokovni usposobljenosti v športu z nazivom Trener košarke mladih.


Kotizacija:

CENA USPOSABLJANJA

Cena usposabljanja znaša 400,00€. Rok za plačilo je petek, 19.5.2017.

PRIJAVE

Število prostih mest

Usposabljanje bo izvedeno v kolikor bo prijavljenih vsaj 25 kandidatov. Največje število sprejetih kandidatov je 50.

Pogoji za prijavo

Kandidati morajo izpolnjevati naslednje pogoje:

 • najmanj 3 letna poklicna šola,
 • polnoletnost,
 • 4 leta tekmovalnih izkušenj in ali 1 leto športno pedagoških izkušenj (iz drugih športnih panog)
Dokazila

Poleg prijavnice morajo kandidati ob prijavi poslati naslednja dokazila:

 • Scan osebnega dokumenta (osebna izkaznica ali potni list)
 • Scan spričevala ali diplome formalnega izobraževanja
 • Potrdilo društva ali zveze o tekmovalnih ali športno pedagoških izkušnjah.
Način prijave in plačila

Kandidat mora v celoti in čitljivo izpolniti priloženo prijavnico. V kolikor plačnik tečaja ne bo kandidat sam, mora izpolniti tudi spodnji del prijavnice. V kolikor je plačnik pravna oseba, mora prijavnica vsebovati tudi žig in podpis odgovorne osebe plačnika.

Na podlagi prejete prijavnice bo kandidat na elektronski naslov plačnika ter svoj elektronski naslov prejel predračun, ki je osnova za plačilo tečaja.

O prejetem plačilu bo kandidat obveščen naslednji delovni dan po prejetem plačilu. V kolikor potrditve kandidat ne bo prejel, naj status svojega plačila preveri sam po telefonu ali po elektronski pošti. V ceno je vključeno prvo opravljanje izpita. Morebitni dodatni roki niso predmet prijavnine

PRIJAVA JE ZAKLJUČENA, KO PREJMEMO PRAVILNO IZPOLNJENO PRIJAVNICO, VSA ZAHTEVANA DOKAZILA IN PRAVILEN (CELOTEN) ZNESEK PRIJAVNINE.

Prijavnico in dokazila pošljite skenirana po elektronski pošti na naslov martin.tus@fsp.uni-lj.si.

Rok prijave

Zadnji rok za prijavo je petek, 19.5.2017. V kolikor se kandidat prijave na zadnji dan prijave mora biti plačilo usposabljanja v celoti izvedeno še isti dan!

Odjava

Rok za odjavo je petek, 19.5.2017. Odjave, prejete do vključno tega datuma, morajo biti pisne in poslane po elektronski pošti. V tem primeru kandidatu vrnemo 80% vplačane prijavnine. Pri odjavah po tem roku prijavnine ne vračamo.


Opombe:

KONTAKT

Za več informacij nam lahko pišete na martin.tus@fsp.uni-lj.si ali pokličete na telefonsko številko 01 520 77 52.

Urnik

Prijavnica

Prijavnica29. 6. 2016

TRENER KOŠARKE

Termini: 26.8. - 4.9.2016
Koordinator: Martin Tuš
Trajanje: 40
Število razpisanih mest: 25
Število prostih mest: 25

Opis:
PRIREDITELJ

Košarkarska zveza Slovenije kot nosilec usposabljanja in Fakulteta za šport kot izvajalec usposabljanja.
KRAJ

Tečaj bo izveden v prostorih Fakultete za šport, Gortanova ulica 22, 1000 Ljubljana. O točni prostorski razporeditvi bodo prijavljeni kandidati obveščeni nekaj dni pred pričetkom usposabljanja.

TRAJANJE USPOSABLJANJA

Usposabljanje bo trajalo v obdobju med 26.8.2016 in 4.9.2016. Usposabljanje bo potekalo ob vikendih. Podrobnejše informacije o poteku usposabljanja so razvidne izUrnika usposabljanja.

VODJA USPOSABLJANJA

Strokovni vodja usposabljanja in tečaja je dr. Frane Erčulj.

NAMEN IN CILJ USPOSABLJANJA

Temeljni cilj usposabljanja je seznaniti tečajnike s vsebino in metodiko učenja in treniranja košarke v košarkarskih klubih in košarkarskih krožkih srednjih šol, usposobiti tečajnike za organiziranje, načrtovanje, vodenje in nadzor procesa treniranja moštev kadetov, mladincev in članov (kadetinj, mladink in članic).

POGOJI DOKONČANJA

Kandidat mora imeti:

·         opravljene izpite iz specialne kondicijske, tehnično-taktične priprave,

·         pozitivno ocenjeno seminarska naloga (okvirni letni načrt treniranja za določeno moštvo),

·         kandidat mora opraviti nadzorovano prakso v predpisanem obsegu kot glavni trener klubske ekipe ali pomočnik državne reprezentance mlajših starostnih kategorij, voditi mora dnevnik dela ter predložiti potrdilo kluba.

Kandidate se pri izpitu oceni z ocenami od 1 do 10, pri seminarski nalogi ter praksi pa z opravil/ni opravil. Kandidati morajo usposabljanje zaključiti najkasneje v roku treh (3) let od vpisa, posamezen izpit pa lahko opravljajo največ tri (3) krat.

PRIDOBLJENE KOMPETENCE

Kandidati bodo po opravljenih vseh obveznostih prejeli diplomo o strokovni usposobljenosti v športu z nazivom Trener košarke.

Kotizacija:

 CENA USPOSABLJANJA

Cena usposabljanja znaša 300,00€. Rok plačila je petek, 19.8.2016.

PRIJAVE

Število prostih mest

Usposabljanje bo izvedeno v kolikor bo prijavljenih vsaj 15 kandidatov. Največje število sprejetih kandidatov je 25.

Pogoji za prijavo

Kandidati morajo izpolnjevati naslednje pogoje:

·         naziv Trener košarke mladih  (povprečna ocena vseh izpitov najmanj 7) ali opravljen izpit iz predmetov Košarka 1 ali Teorija in metodika košarke – osnovni program na Fakulteti za šport (skupna ocena najmanj 8, praktični del najmanj 9),

·         4 leta tekmovalnih izkušenj in ali  eno leto izkušenj pri treniranju ekip mlajših starostnih kategorij.

Dokazila

Poleg prijavnice morajo kandidati ob prijavi poslati naslednja dokazila:

·         Scan diplome o strokovni usposobljenosti z nazivom Trener košarke mladih, ali izpis elektronskega indeksa z opravljenih izpitom Košarka 1 ali Teorija in metodika košarke z minimalno oceno kot določeno v pogojih prijave)

·         Potrdilo društva ali zveze o tekmovalnih ali športno pedagoških izkušnjah.

Način prijave in plačila
Kandidat mora v celoti in čitljivo izpolniti priloženo prijavnico. V kolikor plačnik tečaja ne bo kandidat sam, mora izpolniti tudi spodnji del prijavnice. V kolikor je plačnik pravna oseba, mora prijavnica vsebovati tudi žig in podpis odgovorne osebe plačnika.

Na podlagi prejete prijavnice bo kandidat na elektronski naslov plačnika ter svoj elektronski naslov prejel predračun, ki je osnova za plačilo tečaja.

V ceno je vključeno prvo opravljanje izpita. Morebitni dodatni roki niso predmet prijavnine.

PRIJAVA JE ZAKLJUČENA, KO PREJMEMO PRAVILNO IZPOLNJENO PRIJAVNICO, VSA ZAHTEVANA DOKAZILA IN PRAVILEN (CELOTEN) ZNESEK PRIJAVNINE.

Prijavnico in dokazila pošljite skenirana po elektronski pošti na naslov martin.tus@fsp.uni-lj.si.

Rok prijave

Zadnji rok za prijavo je petek, 19.8.2016. V kolikor se kandidat prijavi na zadnji dan prijave mora biti plačilo usposabljanja v celoti izvedeno še isti dan!

Odjava

Rok za odjavo je ponedeljek 15.8.2016. Odjave, prejete do vključno tega datuma, morajo biti pisne in poslane po elektronski pošti. V tem primeru kandidatu vrnemo 80% vplačane prijavnine. Pri odjavah po tem roku prijavnine ne vračamo.

Opombe:
KONTAKT Za več informacij nam lahko pišete na martin.tus@fsp.uni-lj.si ali pokličete na telefonsko številko 01 520 77 52.

Urnik usposabljanja

Prijavnica.pdf

Prijavnica.docx

 9. 2. 2016

Termini: 11.3. - 29.5.2016
Koordinator: Martin Tuš
Trajanje: 80
Število razpisanih mest: 50
Število prostih mest: 50
Opis:

PRIREDITELJ
Košarkarska zveza Slovenije kot nosilec usposabljanja in Fakulteta za šport kot izvajalec usposabljanja.

KRAJ
Tečaj bo izveden v prostorih Fakultete za šport, Gortanova ulica 22, 1000 Ljubljana. O točni prostorski razporeditvi bodo prijavljeni kandidati obveščeni nekaj dni pred pričetkom usposabljanja.

TRAJANJE USPOSABLJANJA

Usposabljanje bo izvedeno po naslednjem razporedu:

 •  Splošni del 11.3. – 20.3.2016,

Zaradi pričakovanega velikega števila prijav bo specialni del izveden v dveh ponovitvah:

 • Specialni del, 1. izvedba: 1.4. – 3.4.2016; 15.4. – 17.4.2016,
 •  Specialni del, 2. izvedba: 20.5. – 22.5.2016; 27.5. -  29.5.2016

V primeru večjega števila prijavljenih kandidatov bo razpisana še tretja ponovitev specialnih vsebin, ki bo predvidoma izvedena v mesecu septembru 2016. O tem terminu bodo prijavljenih obveščeni naknadno. Razpored kandidatov na 1., 2. ali morebitno 3. ponovitev specialnih vsebin bo potekala glede na čas prijave.

VODJA USPOSABLJANJA
Strokovni vodja usposabljanja in tečaja je dr. Frane Erčulj.

NAMEN IN CILJ USPOSABLJANJA
Namen usposabljanja je seznaniti tečajnike s vsebino in metodiko učenja in treniranja košarke v starostnih kategorijah najmlajših, mlajših in starejših dečkov in deklic v košarkarskih klubih, košarkarskih šolah in košarkarskih krožkih osnovnih šol, usposobiti tečajnike za organiziranje, načrtovanje, vodenje in nadzor procesa treniranja moštev najmlajših, mlajših in starejših dečkov in deklic.

POGOJI DOKONČANJA
Kandidat mora za dokončanje usposabljanja opraviti:

 • teoretični izpit iz vseh splošnih predmetov,
 • izpit iz tehnične priprave, izpit iz taktične priprave, izpit iz pravil,
 • kandidat mora opraviti nadzorovano prakso v predpisanem obsegu kot pomočnik trenerja v klubu, košarkarskem krožku ali košarkarski šoli, voditi mora dnevnik dela ter predložiti potrdilo kluba in mnenje mentorja.
 • Uspešno ocenjena seminarska naloga katere temo določi strokovni vodja usposabljanja.

Kandidate se pri izpitu oceni z ocenami od 1 do 10, pri seminarski nalogi ter praksi pa z opravil/ni opravil. Po uspešno opravljenih vseh obveznostih kandidat pridobi naziv Trener košarke mladih. Kandidati morajo usposabljanje zaključiti najkasneje v roku treh (3) let od vpisa, posamezen izpit pa lahko opravljajo največ tri (3) krat.

PRIDOBLJENE KOMPETENCE
Kandidati bodo po opravljenih vseh obveznostih prejeli diplomo o strokovni usposobljenosti v športu z nazivom Trener košarke mladih.

Kotizacija:
CENA USPOSABLJANJA
Cena usposabljanja znaša 400,00€. Rok za plačilo je petek, 4.3.2016

PRIJAVE

1. Število prostih mest
Usposabljanje bo izvedeno v kolikor bo prijavljenih vsaj 25 kandidatov. Največje število sprejetih kandidatov je 50.

2. Pogoji za prijavo
Kandidati morajo izpolnjevati naslednje pogoje:

 • najmanj 3 letna poklicna šola,
 • polnoletnost,
 • 4 leta tekmovalnih izkušenj in ali 1 leto športno pedagoških izkušenj (iz drugih športnih panog)

3. Dokazila
Poleg prijavnice morajo kandidati ob prijavi poslati naslednja dokazila:

 • Scan osebnega dokumenta (osebna izkaznica ali potni list)
 • Scan spričevala ali diplome formalnega izobraževanja
 • Potrdilo društva ali zveze o tekmovalnih ali športno pedagoških izkušnjah.

4. Način prijave in plačila
Kandidat mora v celoti in čitljivo izpolniti priloženo prijavnico. V kolikor plačnik tečaja ne bo kandidat sam, mora izpolniti tudi spodnji del prijavnice. V kolikor je plačnik pravna oseba, mora prijavnica vsebovati tudi žig in podpis odgovorne osebe plačnika.

Na podlagi prejete prijavnice bo kandidat na elektronski naslov plačnika ter svoj elektronski naslov prejel predračun, ki je osnova za plačilo tečaja.

O prejetem plačilu bo kandidat obveščen naslednji delovni dan po prejetem plačilu. V kolikor potrditve kandidat ne bo prejel, naj status svojega plačila preveri sam po telefonu ali po elektronski pošti. V ceno je vključeno prvo opravljanje izpita. Morebitni dodatni roki niso predmet prijavnine.

PRIJAVA JE ZAKLJUČENA, KO PREJMEMO PRAVILNO IZPOLNJENO PRIJAVNICO, VSA ZAHTEVANA DOKAZILA IN PRAVILEN (CELOTEN) ZNESEK PRIJAVNINE.

Prijavnico in dokazila pošljite skenirana po elektronski pošti na naslov martin.tus@fsp.uni-lj.si.

5. Rok prijave
Zadnji rok za prijavo je petek, 4.3.2016. V kolikor se kandidat prijave na zadnji dan prijave mora biti plačilo usposabljanja v celoti izvedeno še isti dan!

6. Odjava
Rok za odjavo je ponedeljek 29.2.2015. Odjave, prejete do vključno tega datuma, morajo biti pisne in poslane po elektronski pošti. V tem primeru kandidatu vrnemo 80% vplačane prijavnine. Pri odjavah po tem roku prijavnine ne vračamo.

Opombe:

KONTAKT
Za več informacij nam lahko pišete na martin.tus@fsp.uni-lj.si ali pokličete na telefonsko številko 01 520 77 52.

Urnik

Prijavnica.docx

Prijavnica.pdf23. 06. 2015

TRENER KOŠARKE

Termini: 28.8. – 30.8.2015, 11.9. – 13.9.2015.

Koordinator: Martin Tuš
Trajanje: 90
Število razpisanih mest: 25
Število prostih mest: 25
Opis:
PRIREDITELJ
Košarkarska zveza Slovenije kot nosilec usposabljanja in Fakulteta za šport kot izvajalec usposabljanja.

KRAJ
Tečaj bo izveden v prostorih Fakultete za šport, Gortanova ulica 22, 1000 Ljubljana. O točni prostorski razporeditvi bodo prijavljeni kandidati obveščeni nekaj dni pred pričetkom usposabljanja.

TRAJANJE USPOSABLJANJA

Usposabljanje bo izvedeno v dveh delih:

 1.  28.8. – 30.8.2015,
 2.  11.9. – 13.9.2015.

VODJA USPOSABLJANJA

Strokovni vodja usposabljanja in tečaja je dr. Frane Erčulj.

NAMEN IN CILJ USPOSABLJANJA

Temeljni cilj usposabljanja je seznaniti tečajnike s vsebino in metodiko učenja in treniranja košarke v košarkarskih klubih in košarkarskih krožkih srednjih šol, usposobiti tečajnike za organiziranje, načrtovanje, vodenje in nadzor procesa treniranja moštev kadetov, mladincev in članov (kadetinj, mladink in članic).

POGOJI DOKONČANJA

Kandidat mora imeti:

 • opravljene izpite iz specialne kondicijske, tehnično-taktične priprave,
 • pozitivno ocenjeno seminarska naloga (okvirni letni načrt treniranja za določeno moštvo),
 • kandidat mora opraviti nadzorovano prakso v predpisanem obsegu kot glavni trener klubske ekipe ali pomočnik državne reprezentance mlajših starostnih kategorij, voditi mora dnevnik dela ter predložiti potrdilo kluba.

Kandidate se pri izpitu oceni z ocenami od 1 do 10, pri seminarski nalogi ter praksi pa z opravil/ni opravil. Kandidati morajo usposabljanje zaključiti najkasneje v roku treh (3) let od vpisa, posamezen izpit pa lahko opravljajo največ tri (3) krat.

PRIDOBLJENE KOMPETENCE

Kandidati bodo po opravljenih vseh obveznostih prejeli diplomo o strokovni usposobljenosti v športu z nazivom Trener košarke.

Kotizacija:

 CENA USPOSABLJANJA

Cena usposabljanja znaša 300,00€. Plačilo je možno v dveh obrokih. Prvi obrok, v višini 150,00€ mora biti poravnan najkasneje do 15.7.2015, drugi v identičnem znesku pa do 14.8.2015. V primeru prijave po 15.7.2015 mora kandidat prijavnino poravnati v enem znesku 300,00€.

PRIJAVE

1. Število prostih mest

Usposabljanje bo izvedeno v kolikor bo prijavljenih vsaj 15 kandidatov. Največje število sprejetih kandidatov je 25.

2. Pogoji za prijavo

Kandidati morajo izpolnjevati naslednje pogoje:

 • naziv Trener košarke mladih  (povprečna ocena vseh izpitov najmanj 7) ali opravljen izpit iz predmetov Košarka 1 ali Teorija in metodika košarke – osnovni program na Fakulteti za šport (skupna ocena najmanj 8, praktični del najmanj 9),
 • 4 leta tekmovalnih izkušenj in ali  eno leto izkušenj pri treniranju ekip mlajših starostnih kategorij.

3. Dokazila

Poleg prijavnice morajo kandidati ob prijavi poslati naslednja dokazila:

 • Scan diplome o strokovni usposobljenosti z nazivom Trener košarke mladih, ali izpis elektronskega indeksa z opravljenih izpitom Košarka 1 ali Teorija in metodika košarke z minimalno oceno kot določeno v pogojih prijave)
 • Potrdilo društva ali zveze o tekmovalnih ali športno pedagoških izkušnjah.

Način prijave in plačila

Kandidat mora v celoti in čitljivo izpolniti priloženo prijavnico. V kolikor plačnik tečaja ne bo kandidat sam, mora izpolniti tudi spodnji del prijavnice. V kolikor je plačnik pravna oseba, mora prijavnica vsebovati tudi žig in podpis odgovorne osebe plačnika.

Na podlagi prejete prijavnice bo kandidat na elektronski naslov plačnika ter svoj elektronski naslov prejel predračun, ki je osnova za plačilo tečaja.

O prejetem plačilu bo kandidat obveščen naslednji delovni dan po prejetem plačilu. V kolikor potrditve kandidat ne bo prejel, naj status svojega plačila preveri sam po telefonu ali po elektronski pošti. V ceno je vključeno prvo opravljanje izpita. Morebitni dodatni roki niso predmet prijavnine.

PRIJAVA JE ZAKLJUČENA, KO PREJMEMO PRAVILNO IZPOLNJENO PRIJAVNICO, VSA ZAHTEVANA DOKAZILA IN PRAVILEN (CELOTEN) ZNESEK PRIJAVNINE.

Prijavnico in dokazila pošljite skenirana po elektronski pošti na naslovmartin.tus@fsp.uni-lj.si.

5. Rok prijave

Zadnji rok za prijavo je petek, 14.8.2015. V kolikor se kandidat prijavi na zadnji dan prijave mora biti plačilo usposabljanja v celoti izvedeno še isti dan!

6. Odjava

Rok za odjavo je ponedeljek 10.8.2015. Odjave, prejete do vključno tega datuma, morajo biti pisne in poslane po elektronski pošti. V tem primeru kandidatu vrnemo 80% vplačane prijavnine. Pri odjavah po tem roku prijavnine ne vračamo.

Opombe:

KONTAKT Za več informacij nam lahko pišete na martin.tus@fsp.uni-lj.si ali pokličete na telefonsko številko 01 520 77 52.

Urnik usposabljanja

Prijavnica.docx

Prijavnica.pdf 17. 03. 2015

TRENER KOŠARKE MLADIH

Termini: 29.5.2015 - 20.6.2015
Koordinator: Martin Tuš
Trajanje: 130
Število razpisanih mest: 25
Število prostih mest: 25

Opis:
PRIREDITELJ
Košarkarska zveza Slovenije kot nosilec usposabljanja in Fakulteta za šport kot izvajalec usposabljanja.

KRAJ
Tečaj bo izveden v prostorih Fakultete za šport, Gortanova ulica 22, 1000 Ljubljana. O točni prostorski razporeditvi bodo prijavljeni kandidati obveščeni nekaj dni pred pričetkom usposabljanja.

TRAJANJE USPOSABLJANJA
Usposabljanje bo izvedeno v dveh delih:

 1. Splošni del 29.5. – 6.6.2015,
 2. Specialni del 12.6. – 20.6.2015,

VODJA USPOSABLJANJA

Strokovni vodja usposabljanja in tečaja je dr. Frane Erčulj.

NAMEN IN CILJ USPOSABLJANJA

Namen usposabljanja je seznaniti tečajnike s vsebino in metodiko učenja in treniranja košarke v starostnih kategorijah najmlajših, mlajših in starejših dečkov in deklic v košarkarskih klubih, košarkarskih šolah in košarkarskih krožkih osnovnih šol, usposobiti tečajnike za organiziranje, načrtovanje, vodenje in nadzor procesa treniranja moštev najmlajših, mlajših in starejših dečkov in deklic.

POGOJI DOKONČANJA

Kandidat mora za dokončanje usposabljanja opraviti:

1.       teoretični izpit iz vseh splošnih predmetov,

2.       izpit iz tehnične priprave, izpit iz taktične priprave, izpit iz pravil,

3.       kandidat mora opraviti nadzorovano prakso v predpisanem obsegu kot pomočnik trenerja v klubu, košarkarskem krožku ali košarkarski šoli, voditi mora dnevnik dela ter predložiti potrdilo kluba in mnenje mentorja.

4.       Uspešno ocenjena seminarska naloga katere temo določi strokovni vodja usposabljanja.
Kandidate se pri izpitu oceni z ocenami od 1 do 10, pri seminarski nalogi ter praksi pa z opravil/ni opravil. Po uspešno opravljenih vseh obveznostih kandidat pridobi naziv Trener košarke mladih. Kandidati morajo usposabljanje zaključiti najkasneje v roku treh (3) let od vpisa, posamezen izpit pa lahko opravljajo največ tri (3) krat.

PRIDOBLJENE KOMPETENCE
Kandidati bodo po opravljenih vseh obveznostih prejeli diplomo o strokovni usposobljenosti v športu z nazivom Trener košarke mladih.

Kotizacija:
CENA USPOSABLJANJA
Cena usposabljanja znaša 400,00€. Plačilo je možno v dveh obrokih. Prvi obrok, v višini 200,00€ mora biti poravnan najkasneje do 18.4.2015, drugi v identičnem znesku pa do 18.5.2015.

PRIJAVE

1.       Število prostih mest
Usposabljanje bo izvedeno v kolikor bo prijavljenih vsaj 15 kandidatov. Največje število sprejetih kandidatov je 25.

2.       Pogoji za prijavo
Kandidati morajo izpolnjevati naslednje pogoje:

 • najmanj 3 letna poklicna šola,
 • polnoletnost,
 • 4 leta tekmovalnih izkušenj in ali 1 leto športno pedagoških izkušenj (iz drugih športnih panog) 

3.       Dokazila
Poleg prijavnice morajo kandidati ob prijavi poslati naslednja dokazila:

 • Scan osebnega dokumenta (osebna izkaznica ali potni list)
 • Scan spričevala ali diplome formalnega izobraževanja
 • Potrdilo društva ali zveze o tekmovalnih ali športno pedagoških izkušnjah.

4.       Način prijave in plačila
Kandidat mora v celoti in čitljivo izpolniti priloženo prijavnico. V kolikor plačnik tečaja ne bo kandidat sam, mora izpolniti tudi spodnji del prijavnice. V kolikor je plačnik pravna oseba, mora prijavnica vsebovati tudi žig in podpis odgovorne osebe plačnika.

Na podlagi prejete prijavnice bo kandidat na elektronski naslov plačnika ter svoj elektronski naslov prejel predračun, ki je osnova za plačilo tečaja.

O prejetem plačilu bo kandidat obveščen naslednji delovni dan po prejetem plačilu. V kolikor potrditve kandidat ne bo prejel, naj status svojega plačila preveri sam po telefonu ali po elektronski pošti. V ceno je vključeno prvo opravljanje izpita. Morebitni dodatni roki niso predmet prijavnine.
PRIJAVA JE ZAKLJUČENA, KO PREJMEMO PRAVILNO IZPOLNJENO PRIJAVNICO, VSA ZAHTEVANA DOKAZILA IN PRAVILEN (CELOTEN) ZNESEK PRIJAVNINE.
Prijavnico in dokazila pošljite skenirana po elektronski pošti na naslov martin.tus@fsp.uni-lj.si. Zadnji rok za prijavo je ponedeljek, 18.5.2015.

5.       Rok prijave
Zadnji rok za prijavo je ponedeljek, 18.5.2015. V kolikor se kandidat prijave na zadnji dan prijave mora biti plačilo usposabljanja v celoti izvedeno še isti dan!

6.       Odjava
Rok za odjavo je ponedeljek 18.5.2015. Odjave, prejete do vključno tega datuma, morajo biti pisne in poslane po elektronski pošti. V tem primeru kandidatu vrnemo 80% vplačane prijavnine. Pri odjavah po tem roku prijavnine ne vračamo.

Opombe:
KONTAKT Za več informacij nam lahko pišete na miha.kurner@fsp.uni-lj.si ali martin.tus@fsp.uni-lj.si ali pokličete na telefonsko številko 01 520 77 52.

Urnik
Prijavnica.docx
Prijavnica.pdf10.06.2014USPOSABLJANJE ZA NAZIV TRENER

Košarkarska zveza Slovenije in Združenje košarkarskih trenerjev Slovenije v sodelovanju s Fakulteto za šport organizirata usposabljanje za naziv trener košarke, ki bo potekalo od 19. do 28. septembra 2014 na Fakulteti za šport v Ljubljani.

Urnik in razpis usposabljanja

Prijavnica01.04.2014USPOSABLJANJE ZA NAZIV TRENER MLADIH

Košarkarska zveza Slovenije in Združenje košarkarskih trenerjev Slovenije v sodelovanju s Fakulteto za šport organizirata usposabljanje za trenerje košarke mladih, ki bo potekalo od 9. do 24. maja 2014 na Fakulteti za šport v Ljubljani.

Prijavijo se lahko kandidati, ki so dopolnili 18 let in imajo končano najmanj IV. stopnjo izobrazbe. Program strokovnega usposabljanja za pridobitev naziva trener košarke mladih je sestavljen iz dveh sklopov in sicer iz sklopa splošnih vsebin ter specialnih (košarkarskih) vsebin.

Temeljni cilj programa je seznaniti kandidate z osnovami košarkarskih pravil ter tehnične, taktične in telesne priprave košarkarjev v kategoriji mlajših in starejših dečkov in deklic ter jih usposobiti za vodenje njihovih ekip. Udeleženci si bodo po opravljenih vseh obveznostih pridobili strokovno usposobljenost 1. stopnje, z nazivom trener košarke mladih.

Šolnina za posameznega kandidata znaša 250,00 € za specialni del ter 150 € za splošni del. V ceni šolnine so všteti naslednji stroški: avtorski honorarji, prevozni stroški predavateljev, strokovna literatura, organizacija in vodstvo tečaja.

Stroški tečaja morajo biti obvezno poravnani  pred začetkom predavanj v skladu z  navodili o načinu plačila na prijavnici-predračunu.

Tečaj usposabljanja se bo izvajal na Fakulteti za šport v Ljubljani v treh vikendih, od 9. do 24. maja 2014. Za dokončanje oz. pridobitev strokovnega naziva morajo kandidati uspešno opraviti tako izpite iz  splošnih vsebin za trenerje, kot tudi obveznosti na specialnem delu. Kandidati, ki imajo opravljen splošni del, naj to navedejo na prijavnici!

Kandidati se lahko prijavijo prek te prijavnice in sicer najkasneje do 30. aprila 2014!

Razpored predavanj si lahko ogledate TUKAJ.
18.09.2013

USPOSABLJANJE ZA NAZIV

Košarkarska zveza Slovenije, združenje košarkarskih trenerjev Slovenije v sodelovanju s Fakulteto za šport prireja dve usposabljanji, ki bosta izvedeni v septembru. Točni datumi bodo znani v kratkem.

RAZPIS USPOSABLJANJA ZA NAZIV
TRENER KOŠARKE MLADIH - Strokovni delavec 1
URNIK USPOSABLJANJA ZA NAZIV TRENER MLADIH
PRIJAVNICA 

RAZPIS USPOSABLJANJA ZA NAZIV
TRENER KOŠARKE - Strokovni delavec 2
URNIK USPOSABLJANJA ZA NAZIV TRENER
PRIJAVNICA 

 05.06.2013

Košarkarska zveza Slovenije, združenje košarkarskih trenerjev Slovenije v sodelovanju s Fakulteto za šport prireja dve usposabljanji, ki bosta izvedeni v septembru. Točni datumi bodo znani v kratkem.

RAZPIS USPOSABLJANJA ZA NAZIV
TRENER KOŠARKE MLADIH - Strokovni delavec 1
PRIJAVNICA 

RAZPIS USPOSABLJANJA ZA NAZIV
TRENER KOŠARKE - Strokovni delavec 2
PRIJAVNICA