Untitled Document

IZRAČUN MESEČNEGA NADOMESTILA

IZHODIŠČE ZA IZRAČUN MESEČNEGA NADOMESTILA TRENERJEV, KI DELAJO V SLOVENSKIH KLUBIH

Združenje košarkarskih trenerjev, je pripravilo izhodišče za izračun mesečnega nadomestila za trenerje, ki delajo v slovenskih klubih. Dokument je priporočilo in velja, kot neka smernica pri vrednotenju trenerskega dela. (ON - LINE KALKULATOR)

Trenerji se morajo zavedati, da iz mesečnega nadomestila in narave njihovega dela, izhajajo tudi obveznosti, ki jih morajo klubom predstaviti, obenem pa jih tudi izpolnjevati.

Osnutek obveznosti trenerjev:

 • Skrb za lastno strokovno izpopolnjevanje in pridobitev ustreznega strokovnega naziva za vodenje ekipe.
 • Izvajanje procesa selekcioniranja na osnovi  objektivnih (testiranje potenciala igralcev in ugotavljanje učinkovitost igre) in subjektivnih kriterijev (ocena tehnično-taktičnega znanja in uspešnosti igranja)
 • Nadzorovanje učinkovitosti procesa treniranja in napredka igralcev (testiranje morfološko-motoričnega potenciala, ocenjevanje tehnično-taktičnega znanja in spremljanje učinkovitosti igre s pomočjo parametrov košarkarske statistike)  
 • Dolgoročno (večletno, letno), srednjeročno (posamezno obdobje treniranja) in kratkoročno (dnevno – vadbene priprave) načrtovanje procesa treniranja
 • Odgovorni so za svoje delo in rezultate.
 • Na treninge morajo prihajati redno in pravočasno.
 • Na vsak trening morajo prihajati s pripravljenim programom.
 • Vodenje treningov in tekem ter le-teh.
 • Skrbeti za evidence prisotnosti igralcev na treningih in tekmah.
 • Dolžni so pravočasno poiskati ustrezno zamenjavo, če zaradi objektivnih razlogov ne morejo priti na trening.
 • Vodenje dnevnika dela (prisotnost, cilji in vsebine) po možnosti v elektronski obliki.
 • Pomoč pri organizaciji turnirjev, kampa kluba (sojenje, vodenje tekem, varstvo otrok) in odhodih na turnirje, promociji kluba.
 • Udeležba na sestankih strokovnega štaba kluba, ki jih skliče strokovni vodja oz. odgovorna oseba kluba.
 • Skrb za zaupane rekvizite.
 • Skrb za varnost udeležencev vadbenega in tekmovalnega procesa.
 • Skrb za varnost otrok na poti na tekme in nazaj. (mlajši)
 • Povezovanje s starši igralcev in komunikacija po dogovorjenem protokolu kluba, o vsem pa je potrebno obveščati odgovorno osebo kluba.(mlajši)
 • Skrb za zdrav način življenja igralcev.
 • Evidentiranje morebitnih težav igralcev (zdravje, vedenje, učni uspeh ...).
 • Po sezoni je treba predložiti letno poročilo o opravljenem delu (št. treningov in tekem ter rezultate, prisotnost, napredovanje otrok).
 • Skrbeti za klubsko promocijo.
 • Varovati strogo zaupne podatke o igralcih in klubskih dejavnostih.
 • Iskati, evidentirati in privabljati mlade talentirane igralce v klub.
 • Skrbeti za primerno obnašanje in zgled tudi v privatnem življenju in socialnih omrežjih.
 • Skrbeti za promocijo na socialnih omrežjih.
 • Upoštevati smernice, ki se določijo v klubu.
 • Delati v interesu kluba.
 • Skrbeti za pravilno usmerjanje otrok in doseganje standardov znanja.
 • Skrbeti za redno pregledovanje in odgovarjanje na e-pošto. Normalna e-pošta odgovor 24 ur, prioritetna 12 ur.
 • Spoštovati kodeks trenerjev
 • Imeti nadzor na šolsko uspešnostjo otrok in jih spodbujati k čim boljšem učnem uspehu .

ON - LINE KALKULATOR ZA IZRAČUN OSNOVNEGA NADOMESTILA TRENERJA

Izračun