Untitled Document

V znanju je moč

KRITERIJI ZA SOFINANCIRANJE TUJE KLINIKE S STRANI ZKTS

    Točke  
Pravilno izpolnjena vloga   2,5  
       
Sodelovanje na Taboru v zadnjih 2 letih   10  
       
Sodelovanje v katerikoli mlajši reprezentanci    20  
       
Sodelovanje v članski reprezentanci   25  
       
1. mesto v kategoriji U17 ali U19 v zadnjih 2 sezonah   15  
       
2. mesto v kategoriji U17 ali U19 v zadnjih 2 sezonah   10  
       
3. mesto v kategoriji U17 ali U19 v zadnjih 2 sezonah   5  
       
Vodenje ekipe v 1. SKL člani v zadnji sezoni   10  
       
Vodenje ekipe v 2. SKL člani v zadnji sezoni   5  
       
1. mesto v 1. SKL člani v zadnjih 2 sezonah   15  
       
2. do 4. mesto v 1. SKL člani v zadnjih 2 sezonah   10  
       
Sodelovanje v organih ZKTS   5  
       
Volonterska pomoč na seminarjih ZKTS   5  
       
Napisan strokovni članek za stran ZKTS (sprejet)   5 /članek
       
Priprava strokovnega videa za stran ZKTS (sprejet)   15 /video
       
Trener I. razreda ali višje   12,5  
Trener   5  
Trener mladih   1  
       
Priznana udeležba na seminarju ZKTS v tekočem in preteklem letu   5 /seminar
Udeležba na breplačni aktivnosti ZKTS (predavanje)   5 /udeležbo
       
Naziv trener sezone   20  
Naziv trener tekmovanja   10  
       
Disciplinska prijava zoper trenerja v zadnjih sezoni   -25  
       
Minimalno za obravnavo    30  
       
       

 

Na podlagi sprejetih vlog do 1. 6., se za tekoče leto razdelijo predvidena sredstva kandidatom, ki so rangirani najvišje.

       

Trener lahko zaprosi za sofinanciranje 1x na leto, v drugem zaporednem  letu ima pri točkovanju -25 točk. 

Združenje košarkarskih trenerjev Slovenije sofinancira do 1/3 izobraževalne akcije. Sofinanciranje se izvede na podlagi
sprejete in potrjene vloge. Kandidat mora predložiti ustrezna dokazila na podlagi katerih se sofinanciranje ovrednoti.
Dokazila:
-letalska karta,
-račun za bivanje (Hotel maksimalno 3*), če je več se vzame vrednost najcenejšega Hotela 3*, 
-dejanski potni stroški (cestnine, gorivo po porabi:cena bencina 8l/100km),
-kotizacija. 

Za sofinanciranje lahko zaprosijo samo člani ZKTS, ki imajo poravnano članarino za tekočo sezono in bodo v prihajajoči
sezoni delovali v Sloveniji. 

Vloga za sofinanciranje