Untitled Document

V znanju je moč

Pravilnik o udeležbi na licenčnih seminarjih in klinikah ZKTS

Udeležba na licenčnih seminarjih ZKTS je v skladu s pravilnikom o licenciranju košarkarskih trenerjev, eden od pogojev za pridobitev licence. »Pravilnik o udeležbi na licenčnih seminarjih in klinikah ZKTS« se sprejema z namenom ureditve komunikacije in postavljanja pravil glede izrednih situacij.

 1. Elektronska prijava na seminar je osnova za plačilo, izdajo računa in potrditev opravljene obveznosti, v kolikor se je trener prijavil na seminar in ni bil prisoten ter se ni odjavil, sem mu pred izdajo katerekoli licence zaračuna kazen v višini 50€, zaradi nastalih nepotrebnih administrativnih stroškov.
 2. Kot opravičena odsotnost s seminarja oz. klinike se smatra odsotnost, ki je javljena preko elektronske pošte info@kosarkarski-trenerji.com, najkasneje dan pred pričetkom seminarja oz. klinike in je iz enega izmed spodnjih razlogov:
  • a) Neodložljive obveznosti z naslova zaposlitve, potrebno predčasno poslati pisno potrdilo delodajalca na info@kosarkarski-trenerji.com.
  • b) Bolezen, potrebno dostaviti zdravniško opravičilo v roku 8 dni po končanem seminarju.
  • c) Izreden življenjski dogodek. (rojstvo, poroka, smrt v družinskem krogu), potrebno dostaviti potrdilo.
  • d) Istočasno izvajanje ene od akcij KZS (N.P., reprezentanca …)
  • e) Istočasna udeležba na strokovnem usposabljanju za naziv Trener mladih ali Trener.

   V primeru odsotnosti zaradi po alineji a., b. ali c, se pred izdajo licence zaračuna pristojbina v višini kotizacije seminarja oz. klinike ali se individualno dogovori z vodjo seminarjev za nadomeščanje seminarja oz. klinike z drugim seminarjem oz. kliniko. 
   V primeru odsotnosti po alineji d. ali e., se trener individualno dogovori za nadomeščanje seminarja oz. klinike z vodjo seminarjev v kolikor je to možno, v kolikor ni, je opravičen plačila.
   V vsakem primeru mora trener biti elektronsko prijavljen na seminar oz. kliniko.
 3. Vse ostale odsotnosti se smatrajo kot neopravičene in se obravnavajo in zaračunajo po finančnih določilih za neizpolnjevanje pogojev za potrditev licence (3. točka).
 4. Na vseh seminarjih oz. klinikah je obvezna 100% prisotnost, v primeru izrednih dogodkov lahko v dogovoru z vodjo seminarja trener spusti največ 40% seminarja.
 5. Na seminarjih oz. klinikah za vse mlajše ekipe je obvezno aktivno sodelovanje trenerjev, posledično je tudi obvezna primerna športna oprema.  
 6. V kolikor je v sklopu seminarja oz. klinike urejeno tudi spanje, so trenerji dolžni spoštovati hišni red nastanitve in v dogovorjenem roku posredovati vse potrebne informacije, ki jih nastanitev zahteva.


Sprejel IO ZKTS dne 24. 12. 2015
Predsednik:  Sergej Ravnikar