Untitled Document

V znanju je moč

ZDRUŽENJE KOŠARKARSKIH TRENERJEV SLOVENIJE
P R A V I L N I K
o proglasitvi najuspešnejših trenerjev Slovenije
v pretekli tekmovalni sezoni  -   »TRENER SEZONE« in »TRENER TEKMOVANJA«

1.   člen

ZKTS-Združenje košarkarskih trenerjev Slovenije (v nadaljevanju Združenje)  vsako leto na predlog (glasovanja preko spletnega obrazca) trenerjev slovenskih moških in ženskih lig razglasi najuspešnejše košarkarske trenerje Slovenije
-   TRENERJE SEZONE za naslednje kategorije:
 • najuspešnejši trener sezone v moški članski kategoriji,
 • najuspešnejši trener sezone v ženski članski kategoriji,
 • najuspešnejši trener sezone v moških mlajših starostnih  kategorijah in
 • najuspešnejši trener sezone v ženskih mlajših starostnih kategorijah.

-   TRENERJE TEKMOVANJA za naslednje kategorije:

 • najuspešnejši trener 2. SKL moški,
 • najuspešnejši trener 3. SKL moški,
 • najuspešnejši trener 4. SKL moški,
 • najuspešnejši trener 2. SKL ženske,
 • najuspešnejši trener U19 moški,
 • najuspešnejši trener U19 ženske,
 • najuspešnejši trener U17 moški,
 • najuspešnejši trener U17 ženske,
V posamezni kategoriji se upošteva tudi aktivnost oz. uspeh trenerja pri delu z ustrezno reprezentanco Slovenije v tekoči sezoni,  kandidati za ta naziv pa morajo biti člani Združenja. 
 
2.   člen

Kriteriji za ocenjevanje trenerjev, kandidatov za pridobitev naziva »Trener sezone«,  so naslednji:
 • dosežek v tekmovanju klubske ekipe in državne reprezentance,
 • število njegovih igralcev v državni reprezentanci in sodelovanje kot trener,
 • sodelovanje pri strokovnem izobraževanju trenerjev (predavanja, strokovni članki, 
  aktivno sodelovanje na taboru KZS in podobno),
 • odnos do igralcev in sodnikov na tekmi (ocena),
 • obnašanje trenerja na tekmi in na javnih mestih (disciplinski prekrški itd.).
3.   člen

Glasovanje poteka preko spletnega obrazca, ki bo objavljen na spletni strani www.kosarkarski-trenerji.com in poslan na elektronske naslove trenerjev, ki so v bazi združenja. Traja pa od 20. junija do 10. avgusta tekočega leta za preteklo sezono.
 
4.   člen

Na osnovi rezultatov glasovanja Izvršni odbor združenja razglasi najuspešnejše trenerje - trenerje sezone za vseh šestnajst kategorij iz 1. člena tega Pravilnika.
Izbran »Trener sezone« prejme plaketo Združenja in praktično nagrado,  podelitev pa se izvede na svečan način na trenerskem seminarju ali pa na javnem nastopu   (tekma SLO,  finalni turnir klubskega prvenstva Slovenije,  Dan košarke, Košarka združuje ali podobna prireditev). »Trener tekmovanja« prejme plaketo na enem od seminarjev. Vsi dobitniki plaket, bodo objavljeni na spletni strani Združenja.

5.   člen

Ta pravilnik je  je sprejel  izvršni odbor Združenja  na svoji  seji dne 25. 05. 2015. 
Dopolnjen pa je bil dne 9. 4. 2019 na sej IO ZKTS.          
Izvršni odbor ZKTS