Untitled Document

Telesna priprava

Trener za telesno pripravo odgovarja na vaša vprašanja


PRIJAVA NA NOVICE ANŽETA ZDOLŠKA

Anže Zdolšek je na Košarkarski zvezi Slovenije zadolžen za telesno pripravo. 

Enkrat mesečno bo odgovarjal na strokovna vprašanja glede telesne priprave.

Vsa vprašanja, ki se tičejo dela z mladimi ali člani lahko pošljete na info@kosarkarski-trenerji.com ali mu jih zastavite preko naše facebook strani. Verjamemo, da vam bo s svojimi bogatimi izkušnjami lahko pomagal.

V kolikor rabite kakršnokoli individualno pomoč, se lahko vedno obrnete na njega preko e-pošte: anze.zdolsek@kzs.si 

 PREBERITE TUDI:
1. vprašanje: Kaj delati s fanti / dekleti U15 v prehodnem obdobju (po sezoni)? (JURE ŠTERBUCL)

2. vprašanje: Načrtovanje tedenskih obremenitev (JURE ŠTERBUCL)

3. vprašanje: "po tekmi", regeneracija in analiza (JURE ŠTERBUCL)

4. vprašanje: "sodobni vsebinski koncept košarkarskega treninga" (Anže Zdolšek)

5. vprašanje: Trening koordinacije pri mladih košarkarjih in košarkaricah


Gibalna pismenost v košarki

Temu prispevku bi lahko dali naslov tudi samo ''Gibalna pismenost'', saj ko govorimo o gibalni pismenosti se ne smemo specializirati na naš šport. Kljub temu, da želimo na dolgi rok razvijati košarkarje se moramo zavedati, da ko otroci pridejo v začetku osnovne šole na treninge košarke bo za njihov razvoj najbolj optimalno, da izvajajo in kasneje obvladajo čim več različnih vzorcev gibanja tudi takšnih, ki se ne pojavljajo v košarkarski igri. Ta način treninga bo obogatil njihovo gibalno bazo in tako bodo kasneje bolj samozavestni v vseh vrstah gibanja.
Torej cilj pri otrocih, ki začnejo s treningi košarke pri 7-ih, 8-ih letih je njihov razvoj – tako gibalni kot tudi kognitivni. Kot se otroci v šoli pri tej starosti učijo abecede, da bodo lahko kasneje prebrali celotno knjigo, tako so osnovni gibalni vzorci (elementi gimnastike, elementi atletike,…) ključ do tega, da bodo otroci obvladali težje gibalne naloge in da bodo kasneje z odliko opravljali košarkarsko-specifične in tekmovalne vsebine prav tako pa jim bodo te aktivnosti zabavne, saj jim bodo že ti gibalni vzorci avtomatizirani in se ne bodo potrebovali kasneje ukvarjati z učenjem teh.

Otroci od 6 do 12 leta morajo osvojiti faze temeljnih gibalnih vzorcev in temeljnih športnih spretnosti preden jih je smiselno specializirati v trening košarke.

Kaj sploh pomeni biti gibalno pismen?

Gibalna pismenost označuje razvoj temeljnih gibalnih sposobnosti in temeljnih športnih spretnosti, kateri omogočajo otroku, da bo pri gibanju samozavesten, da zna kontrolirati svoje telo v pri različnih tipih aktivnosti in različnih športnih situacijah. Torej otrok, ne glede na svoj šport mora biti udoben v različnih gibanjih kot so poskoki, prevali, plazenja, lazenja, različne vrste hoje in tekov, plezanju ipd. Za razvoj celostne gibalne pismenosti bi morali otroci vaditi v različnem okolju:

- Na tleh (osnova za večino športnih iger in športa)
- V vodi (osnova za vse vodne aktivnosti)
- Na snegu (osnova za vse zimske aktivnosti)
- V zraku (osnova za gimnastiko)

Kot košarkarski trenerji želimo predvsem razvijati bazične gibalne sposobnosti na tleh ter do neke mere v zraku (razni skoki, pristanki,…). Ta dva okolja sta najbolj pomembna za razvoj pri košarkarski igri, vendar ni nič narobe če košarkarje pri tej starosti usmerjamo tudi udejstvovanja v snežnih in vodnih aktivnosti.
Razvoj gibalne pismenosti pri otroku mora potekati tudi skozi sodelovanje s starši, skrbniki, učitelji in ostalimi posamezniki, ki so v stiku z njim. Obstajajo otroci z boljšimi genetskimi lastnostmi in tisti se lahko sami naučijo večino gibalnih nalog s poskusi in napakami, vendar veliko je tudi otrok, ki tega sami ne zmorejo in v kolikor se tega ne naučijo so za njih lahko posledice hude – manj so samozavestni, prenehajo s treniranjem košarke, se počutijo izločene, manj kompatibilne,...
Tisti otroci, ki sami razvijejo gibalno pismenost bodo še več in bolj pogosto aktivni ter tako še bolj izpopolnili svoje gibanje, medtem ko bodo ostali obstali na neki točki. Ravno zaradi tega mora biti naš cilj, da razvijemo gibalno pismenost pri vsakem otroku.
Gibalno pismenost torej razvijamo z osnovnimi, bazičnimi gibalnimi vzorci ter kasneje s spretnostmi katere so značilne za košarko. Optimalno okno za razvoj temeljnih gibalnih spretnosti pri otroku je od 7 do 11 let in v kolikor v tej starosti ne izpopolni svojega gibanja, obstaja možnost, da teh gibalnih vzorcev ne bo nikoli popolnoma osvojil. V obdobju te starosti moramo najprej razviti temeljne gibalne spretnosti, nato pa lahko to nadgradimo s športnimi spretnostnimi.
Priložnostno okno za učenje in osvajanje temeljnih gibalnih vzorcev je do obdobja pospešene telesne rasti


Primer v košarki (podaja žoge)
Temeljna gibalna spretnost: Najprej učimo otroke podajati z obema rokama, nato z eno. Podajajo različne vrste žog (velika mehka žoga, tenis žogica, odbojkarska žoga, lažja medicinka, manjša košarkarska žoga) in poskušajo različne naloge – podati žogo v določeno tarčo, podati žogo čim dlje, podati žogo od tal z enim/dvema/tremi odboji, podati žogo čim višje v zrak.
Športna (košarkarska) gibalna spretnost: V tej fazi za podaje žoge uporabimo košarkarsko žogo. Tukaj se morajo otroci tudi naučiti kako močno morajo podati žogo, bolj natančne podaje soigralcu, podaje z nedominantno roko, daljših natančnih podaj,…
Kaj lahko naredimo, da naš košarkar postal gibalno pismen?
Vsekakor je v tej starosti prezgodaj za specializacijo v samo košarkarske aktivnosti in kljub temu, da nekateri otroci že kažejo svojo ''ljubezen'' do košarke bomo samo s tem na dolgi rok naredili več škode kot koristi. Cilj nam mora biti celosten atletski, športni razvoj otroka in v kolikor otroci ne obiskujejo še drugih športnih aktivnosti, jim jih moramo zagotoviti na treningu košarke. Treningi v tej starosti morajo v prvi vrsti biti zabavni in bazirati na agilnosti, ravnotežju, koordinaciji, hitrosti, moči, gibljivosti. Na trenerjih je, da vse te sposobnosti razvijamo kot obliko igre. V trening ''košarke'' je smiselno vključiti elemente ostalih športnih iger, gimnastike, atletike in borilnih športov. Specializacija v samo trening košarke ni smiselna vsaj do štirinajstega leta starosti.

Na videoposnetku je primer naravnih oblik gibanj z gimnastičnimi elementi, ki so smiselni tudi za razvoj gibalne pismenosti otrok.