B LICENCA

10. člen


B trenerska licenca velja eno leto, zato jo mora trener vsako leto potrditi. V tem času mora nosilec B trenerske licence  biti prisoten na košarkarskih licenčnih  seminarjih,  ki so v letnem programu licenčnih seminarjev ZKTS predvideni kot pogoj za pridobitev ali obnovitev B trenerske licence za tekmovanje ekipe, ki jo trenira.

Obvezno je, da nosilec B trenerske licence opravi še eno izmed naštetih aktivnosti: