C LICENCA

14. člen


C licenca velja eno leto, zato jo mora trener vsako leto potrditi. V tem času mora nosilec C trenerske licence biti prisoten na košarkarskih licenčnih  seminarjih,  ki so v letnem programu licenčnih seminarjev ZKTS predvideni kot pogoj za pridobitev ali obnovitev C trenerske licence za tekmovanje ekipe, ki jo trenira in opraviti eno izmed naštetih nalog: