A LICENCA

6. člen


A trenerska licenca velja eno leto, zato jo mora trener vsako leto potrditi. V tem času mora nosilec A trenerske licence biti prisoten na košarkarskih licenčnih  seminarjih,  ki so v letnem programu licenčnih seminarjev ZKTS predvideni kot pogoj za pridobitev ali obnovitev A trenerske licence za tekmovanje ekipe, ki jo trenira in opraviti še eno oz. dve (Trener I. razreda) izmed naštetih aktivnosti: