A2 LICENCA

Trenerska licenca A2 za vodje mlajših starostnih kategorij klubov velja eno leto, zato jo mora trener vsako leto potrditi. V tem času mora nosilec trenerske licence A2  biti prisoten  na košarkarskih licenčnih seminarjih, ki so v letnem programu licenčnih seminarjev ZKTS predvideni kot pogoj za pridobitev A in B trenerske licence, seminarjih, ki so predvideni za vodje mlajših starostnih kategorij in mora aktivno sodelovati na posvetih vodij mlajših starostnih kategorij klubov, ki jih organizira ZKTS in/ali Strokovni svet KZS.
Vodja mlajših starostnih kategorij mora za izdajo licence poleg zgoraj naštetega opraviti še naslednje naloge:

V skladu s Pravilnikom o licenciranju klubov mora vodja mlajših starostnih kategorij organizirati delo z mlajšimi kategorijami igralcev, usmerjati in nadzorovati delo trenerjev mlajših ekip, izvajati temeljno usposabljanje in stažiranje mladih trenerjev v klubu, sodelovati pri iskanju mladih igralcev, voditi posamične treninge z mladimi igralci in lahko trenira ekipo  U19  in/ali  U17.
Trenerska licenca A2 za vodje mlajših starostnih kategorij klubov je lahko začasna, v kolikor bo trener, v sezoni za katero se izdaja, izpolnil manjkajoči pogoj iz točke b) oz. se pisno obveže, da bo najkasneje do 31. marca tekoče sezone izpolnil manjkajoči pogoj iz točke a). V kolikor trenerju manjkata tako pogoj iz točke a), kot točke b) se mu začasna licenca ne more izdati.