A4 LICENCA

Trenerska licenca A4 za vodje pionirskih kategorij velja eno leto, zato jo mora trener vsako leto potrditi. V tem času mora nosilec trenerske licence A4 biti prisoten  na košarkarskih licenčnih seminarjih, ki so v letnem programu licenčnih seminarjev ZKTS predvideni kot pogoj za pridobitev C trenerske licence, seminarjih, ki so predvideni za vodje mlajših starostnih kategorij in mora aktivno sodelovati na posvetih vodij mlajših starostnih kategorij klubov, ki jih organizira ZKTS in/ali Strokovni svet KZS.
Vodja pionirskih kategorij mora za izdajo licence poleg zgoraj naštetega opraviti še naslednje naloge:

Trenerska licenca A4 za vodje pionirskih kategorij klubov je lahko začasna, v kolikor bo trener, v sezoni za katero se izdaja izpolnil manjkajoči pogoj iz točke b) oz. se pisno obveže, da bo najkasneje do 31. marca tekoče sezone izpolnil manjkajoči pogoj iz točke a). V kolikor trenerju manjkata tako pogoj iz točke a), kot točke b) se mu začasna licenca ne more izdati.